Kultura bezpieczeństwa

Kultura Bezpieczeństwa – Program BBS


Jak działamy
Projekty wdrożeniowe związane z budowaniem kultury bezpieczeństwa są prowadzone wg indywidualnych potrzeb Klienta z uwzględnieniem specyfiki danego przedsiębiorstwa.

Najczęściej program BBS (z ang. Behaviour Based Safety) rozpoczynamy od określenia panującego poziomu kultury bezpieczeństwa, na podstawie przeprowadzanych pomiarów.

Pomiary wykonujemy poprzez:

  • wywiady z kadrą kierowniczą oraz pracownikami (wszystkie szczeble zarządzania)
  • audyty na stanowiskach pracy
  • obserwacje

Nasza koncpecja jest propozycją nowoczesnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa, m.in. poprzez skuteczne mierzenie i monitorowanie wskaźników z zachowaniem spójności i integracji z procesami zarządzania w przesiębiorstwie. Oceniane są ponadto rozwiązania i środki już funkcjonujące w firmie, tak aby w razie potrzeby mogły zostać włączone w proces. Pomiary są wykonywane w 12 kategoriach.

Bardzo istotnym elementem w programie BBS jest „gra w otwarte karty“ , która może zainicjować zmianę w kulturze pracy i doprowadzić do otwartości, szczerości oraz konstruktywnego dialogu i pomóc w radzeniu sobie ze słabymi stronami bezpieczeństwa.

Wyniki pomiarów wskazują mocne i słabe obszary kultury bezpieczeństwa, co pozwoli na odpowiednie ukierunkowanie działań tam, gdzie jest to potrzebne.
Pomiary są wykonywane zazwyczaj na starcie projektu, jak i w trakcie jego trwania, w celu zmierzenia postępu prac jak również zdefiniowania dalszych działań doskonalących.
Program pomiarów pozwala również na możliwość porównania (benchmarking) poziomu kultury w zakresie bezpieczeństwa pomiędzy fabrykami , oddziałami, czy wydziałami wewnątrz firmy.

Kolejnym etapem jest wdrożenie rozwiązań, standardów oraz narzędzi, które pozwolą na osiągnięcie określonych przez firmę celów. Główny nacisk kładziemy na szkolenia, warsztaty, seminaria, eventy, coachingi.
Jednym z bazowych szkoleń jakie proponujemy to „Kultura bezpieczeństwa pracy & Program obserwacji zachowań“.

SZKOLENIE „Kultura bezpieczeństwa pracy & Program obserwacji zachowań”

Budowanie kultury bezpieczeństwa pracy. Przedstawienie metod kształtowania pożądanych zachowań pracowników oraz zapoznanie się z koncepcją BBS – metodą obserwacji zachowań i prowadzenia dialogu zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej.

O szkoleniu
Dlaczego wiele firm dostrzega wymierne korzyści z budowania kultury bezpiecznej pracy oraz kreowania bezpiecznych postaw, nawyków wśród pracowników? Ponieważ zostało udowodnione, że głównymi przyczynami zdarzeń wypadkowych są niebezpieczne zachowania i/lub niebezpieczne warunki pracy.
Wiadomo również, że właśnie niebezpieczne zachowania pracowników lub/i dozoru stanowią ponad 95% wszystkich przyczyn wypadków. Skoro tak jest, to nasze działania powinny być skierowane właśnie w obszar identyfikacji nieprawidłowych postaw i zachowań pracowników. Standardowe podejście skupia się praktycznie tylko na identyfikacji niebezpiecznych warunków pracy pomijając prawie zupełnie obserwację zachowań, a następnie ich zmianę. Dlatego, właśnie dzięki metodzie BBS -obserwowania zachowań i prowadzenia dialogu- możliwe jest zmniejszenie ilości wypadków poprzez wpływanie na postawy pracowników, a także wzrost świadomości i zaangażowania wszystkich w sprawy bezpieczeństwa.

Odbiorcy
Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej, pełnomocników systemu zarządzania BHP, specjalistów BHP, osób zaangażowanych w promocję bhp, pracowników pełniących rolę liderów, brygadzistów.

Organizacja szkolenia:
Szkolenie u klienta: jednodniowe, dwudniowe lub trzydniowe W wariancie dwudniowym i trzydniowym prowadzone są zajęcia praktyczne z indywidualnym coachingiem (metoda cienia).

Korzyści
Uczestnicy szkolenia poznają różne sposoby budowania kultury bezpieczeństwa w oparciu o sprawdzone rozwiązania. Ponadto poznają zasady prowadzenia obserwacji zachowań wg metody BBS. Podczas szkolenia zostają omówione przyczyny niebezpiecznych zachowań oraz zagadnienia związane ze związkiem zachowania pracownika a wynikami firmy. Zdobywają praktyczne umiejętności obserwowania, ale przede wszystkim prowadzenia rozmów z pracownikami (case study). Podczas szkolenia istnieje możliwość przygotowania się firmy do wdrożenia procesu obserwacji zachowań.

Mogą Państwo zdecydować się na pełny program BBS lub skorzystać z możliwości wdrożenia tylko jego części. Możliwe jest również opracowanie innowacyjnych rozwiązań dopasowanych specjalnie do potrzeb Państwa firmy.

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA

Oprócz Programu BBS możemy Państwu zaproponować także:

  • pomoc w organizacji Safety Day (Dzień Bezpieczeństwa)
  • warsztaty jak skutecznie prowadzić przeglądy bezpieczeństwa
  • pomoc w opracowaniu formularza do obserwacji wg zasad BBS
  • coachingi w zakresie współpracy z podwykonawcami w obszarze bezpieczeństwa
  • pomoc w organizacji promocji bhp
  • warsztaty, szkolenia 5S


Pobierz ofertę w formacie PDF:

ikona Szkolenia
ikona
W wymienionych obszarach tematycznych znajdziecie Państwo tematy przykładowych szkoleń. W zależności od Państwa potrzeb oferta może być dowolnie modyfikowana, a program szkolenia uszyty na miarę. Oferujemy: Szkolenia SCC, Program TMSafety, Zarządzanie podwykonawcami, Program 6S...
ikona
ikona Kontakt z nami

telefon kontaktowy:
+48 781 060 376

telefon kontaktowy:


napisz do nas wiadomość:
biuro@bhpcare.pl

ikona
ikona Do góry
Strona główna  |   O firmie  |   Co nas wyróżnia  |   Kultura bezpieczeństwa  |   Obsługa i nadzór BHP  |   Szkolenia  |   Klienci  |   Nowości  |   Kontakt
LOGO BHP CARE BHP CARE - kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP, ochrony środowiska, wdrażanie, doskonalenie, nadzorowanie Systemu Zarządzania bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg norm PN-N 18001 i OHSAS 18001, Jakością wg normy ISO 9001:2000, Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001, identyfikacja wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, szkolenia BHP, uprawnienia, dokumentacja wymagana przez prawo w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy...
Polityka Prywatności Cookie |   Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych