Obsługa i nadzór BHP

W swojej ofercie proponujemy pełny outsourcing w zakresie służby bhp stosując nowoczesne podejście do bezpieczeństwa, które opiera się na mierzeniu i monitorowaniu oraz stosowaniu narzędzi doskonalących i wspierających procesy. Naszym nadrzędnym celem jest zapobiegać a nie leczyć dlatego promujemy i skutecznie wdrażamy kulturę bezpiecznej pracy.

W ramach współpracy proponujemy:

 • sprawowanie obowiązków specjalisty ds. BHP,
 • dokonywanie przeglądów obiektów pod względem wymogów bhp,
 • pełną obsługę postępowań powypadkowych,
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej świadczeń z tytułu wypadków w drodze do i z pracy,
 • przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego (art. 226 kp) oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie,
 • sporządzenie planu poprawy warunków pracy,
 • prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • opracowywanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych,
 • opracowania instrukcji bhp na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp,
 • zaopatrzenie w odzież i obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej,
 • udział w posiedzeniach komisji bhp,
 • wdrażanie systemów bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie,
 • zgłaszanie firm do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • odpowiadanie na wystąpienia oraz realizacja decyzji PIP, PIS,
 • obsługę w zakresie prawa pracy
 • organizacja badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
 • odbiory bhp nowych i zmienianych stanowisk pracy
 • sporządzanie procedur, instrukcji, instrukcji stanowiskowych bhp

ZASTĘPSTWO BHP – czasowe wykonywanie obowiązków służby BHP

Oferujemy usługę dla tych firm, w których z przyczyn od siebie niezależnych zaistniała potrzeba czasowego wsparcia przy nadzorowaniu swojego systemu zarządzania, lub prowadzenia spraw BHP. ( np. podczas urlopu macierzyńskiego lub dłuższej nieobecności pracownika zajmującego się sprawami BHP).

Dzięki naszej usłudze Klient ma zagwarantowaną ciągłość nadzoru nad sprawami bezpieczeństwa.

ikona Nowości

Program TMSafety - Zarządzanie Szkoleniami nowość na rynku! 

Celem programu TMS jest kompleksowe zarządzanie szkoleniami w obszarze bezpieczeństwa pracy, które obejmuje szkolenia obowiązkowe takie jak: szkolenia bhp wstępne i okresowe szkolenia zawodowe - uprawnienia (UDT, SEP) Program TMS polega na identyfikacji potrzeb szkoleniowych...

ikona
ikona Kontakt z nami

telefon kontaktowy:
+48 781 060 376

telefon kontaktowy:


napisz do nas wiadomość:
biuro@bhpcare.pl

ikona
ikona Do góry
Strona główna  |   O firmie  |   Co nas wyróżnia  |   Kultura bezpieczeństwa  |   Obsługa i nadzór BHP  |   Szkolenia  |   Klienci  |   Nowości  |   Kontakt
LOGO BHP CARE BHP CARE - kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP, ochrony środowiska, wdrażanie, doskonalenie, nadzorowanie Systemu Zarządzania bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg norm PN-N 18001 i OHSAS 18001, Jakością wg normy ISO 9001:2000, Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001, identyfikacja wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, szkolenia BHP, uprawnienia, dokumentacja wymagana przez prawo w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy...
Polityka Prywatności Cookie |   Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych