ikona Kontakt z nami

telefon kontaktowy:
+48 781 060 376

telefon kontaktowy:


napisz do nas wiadomość:
biuro@bhpcare.pl

ikona

SCC dla firm

SCC DLA FIRM – szkolenia, wdrożenia
Certyfikat SCC – informacje ogólne

Specjalizujemy się w organizacji szkoleń SCC dla pracowników firm, które prowadzą projekty zagraniczne.

SCC – w języku ang. (Safety, Health, Environment Check-list Contractors), VCA w j. niderlandzkim to skrót określający system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem obowiązujący na terenie zakładów pracy w UE głownie w Holandii, Belgii, Niemiec, Austri, Francji krajów Skandynawskich. Posiadanie Certyfikatu SCC jest dowodem znajomości i przestrzegania przez pracownika zasad systemu SCC i oficjalnie uprawnia do podjęcia pracy w zakładach branży budowlanej, montażowej, chemicznej, transportowej, elektro-mechanicznej, energetycznej, petrochemicznej.

W Holandii,  przede wszystkim wymagany jest certyfikat "zielony" VCA - akredytowany przez holenderskie instytuty, a w Niemczech certyfikat SCC - akredytowany przez niemiecki instytut, np. TAG.

Wymóg posiadania certyfikatu dotyczy również pracowników polskich firm realizujących usługi podwykonawcze dla przedsiębiorstw zagranicznych, kontrahentów oraz organizacji zatrudniających pracowników czasowych.

Ważna informacja: Należy się zawsze upewnić u pracodawcy lub zleceniodawcy jaki rodzaj certyfikatu będzie wymagany! 

Szkolenia VCA są potwierdzane certyfikatem zielonym VCA, z logo VCA ze skrótem "VCA". W Holandii wymagany jest przede wszystkim ten dokument. Niektóre firmy akceptują również dokument SCC (dok. 18 i 17, logo ze skrótem SCC), jako porównywalny z VCA. Niestety nie jest on uznawany w większości firm związanych z petrochemią (np. Shell), przemysłem stoczniowym (np. HFG) i energetycznym (np. Enon).

Gwarantujemy:

 • szkolenie obejmujące pełny zakres przygotowania do egzaminu
 • profesjonalnych wykładowców
 • wysoką zdawalność egzaminów
 • bardzo atrakcyjną cenę
 • możliwość przeprowadzenia szkolenia i egzaminu w dowolnym miejscu i czasie wskazanym przez Klienta (w tym również zagranicą)

Warunki i koszt do uzgodnienia pod numerem 71 3104889 , kom 781060376 lub adresem email: biuro@bhpcare.pl .

Certyfikat SCC niemiecki (016, 018 lub 017 )

UWAGA! Szkolenie SCC musi być potwierdzone certyfikatem SCC wg poniższego wzoru.

Certyfikat SCC wydawany jest w formie dyplomu. Istotnym elementem na dyplomie jest logo SCC  i logo instytucji akredytacyjnej, którą jest niemiecki TGA.
Dodatkowym dokumentem jest Paszport Bezpieczeństwa (Veiligheidspaspoort / Personal Safety Logbook), który można u nas zakupić.
Dokument SCC zachowuje ważność przez okres 10 lat.

Rodzaje certyfikatów

 • Certyfikat 016 lub 018 - dla pracowników liniowych - egzamin dostępny w j. polskim
 • Certyfikat 017 - dla kierowników i menadżerów - egzamin dostepny w j. polskim

Logo na certyfikacie
Poniższe logo znajduje się na certyfikacie SCC. Instytucją akredytacyjną jest niemiecki TGA: www.scc-sekretariat.deWzór certyfikatu SCC


Szkolenie SCC - organizacja
Obejmuje zagadnienia systemu zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem wg normy SCC 2008*05 (VCA 2008) (tzw. listy kontrolnej VCA / SCC) obowiązującej w krajach Unii Europejskiej (Holandia, Belgia, Niemcy, Austria i Szwajcaria - obligatoryjnie, innych - na szczególne żądanie pracodawców).

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracowników/podwykonawców z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy obowiązującymi na terenie UE.

PROGRAM SCC/BES - SCC 018 lub 016 - podstawowe - dla pracowników liniowych

 1. Norma SCC, historia, podstawowe wymagania.
 2. Podstawowe przepisy prawa pracy.
 3. Podstawowe pojęcia: zagrożenia, ryzyko, zapobieganie, środki ochrony.
 4. Przyczyny oraz zapobieganie wypadkom.
 5. Pisemne pozwolenia na pracę.
 6. Zagrożenia i środki ochrony.
 7. Ryzyka oraz środki ochrony dla prac z prądem elektrycznym.
 8. Środki ochrony indywidualnej i ich zastosowanie.

PROGRAM SCC/SOS - SCC 017 - rozszerzone - dla kadry kierowniczej, menadżerów, brygadzistów

 1. Norma SCC, historia, podstawowe wymagania.
 2. Podstawowe przepisy prawa pracy.
 3. Podstawowe pojęcia: zagrożenia, ryzyko, zapobieganie, środki ochrony.
 4. Przyczyny oraz zapobieganie wypadkom.
 5. Pisemne pozwolenia na pracę.
 6. Zagrożenia i środki ochrony.
 7. Ryzyka oraz środki ochrony dla prac z prądem elektrycznym.
 8. Środki ochrony indywidualnej i ich zastosowanie.
 9. Promocja bezpiecznych metod pracy
 10. Procedury pracy i pozwolenia na prace
 11. Plany awaryjne
 12. Podstawy ergonomii

Forma szkolenia:
Stacjonarne
Prowadzone w j. polskim
Czas trwania: 1 dzień/8 godzin (z przerwami na kawę i posiłki)

EGZAMIN
Egzamin SCC 018 oraz 017
trwa 60 minut i składa się z 40 pytań z możliwością wyboru spośród 4 odpowiedzi. Aby pozytywnie zaliczyć egzamin można zrobić maksymalnie 12 błędów.

 

Warunki przystapienia do egzaminu SCC:

1. Ukończony 18 rok życia (wymagany jest podczas egzaminu dowód osobisty do identyfikacji)
2. Wypełnieniony formularz "Beantragung einer Personalzertifizierung im Bereich SGU" (zgłoszenie na egzamin - wypełniany na miejscu)
3. Świadectwo ukończenia szkoły zawodowej lub średniej zawodowej lub wyższej technicznej (prosimy dostarczyć kopię strony świadectwa ze zdjęciem przed egzaminem)        lub
   Poświadczenie odbycia min. 16 godzinnego szkolenia BHP (np. wstępne, okresowe lub zaświadczenie ukończenia szkolenia lub świadectwo pracy lub kurs z ilością godzin szkolenia BHP lub irlandzki Safe Pass / nie trzeba robić kopii tylko przynieść do poświadczenia)

W przypadku nie spełnienia powyższych warunków egzaminator ma prawo nie dopuścić do egzaminu.

Egzamin jest przepriowadzany przez niezależnego egzaminatora akredytowanego przez jednostkę TGA.

 

PROJEKTY WDROŻENIOWE SCC

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wdrożeniem systemu zarządzania w oparciu o normę SCC/VCA zapraszamy do współpracy. Zrealizowaliśmy już wiele projektów, które zakończyły się pełnym sukcesem.

 W ramach oferty otrzymują Państwo:

 • warsztaty wprowadzające z zakresu normy SCC
 • ocenę stopnia spełnienia wymagań SCC przez firmę (analiza luk)
 • pomoc w przygotowaniu niezbędnych elementów systemu

Informacje dotyczące procesu wdrożeniowego znajdziecie Państwo tutaj.

ikona Do góry
Strona główna  |   O firmie  |   Co nas wyróżnia  |   Kultura bezpieczeństwa  |   Obsługa i nadzór BHP  |   Szkolenia  |   Klienci  |   Nowości  |   Kontakt
LOGO BHP CARE BHP CARE - kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP, ochrony środowiska, wdrażanie, doskonalenie, nadzorowanie Systemu Zarządzania bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg norm PN-N 18001 i OHSAS 18001, Jakością wg normy ISO 9001:2000, Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001, identyfikacja wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, szkolenia BHP, uprawnienia, dokumentacja wymagana przez prawo w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy...
Polityka Prywatności Cookie |   Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych