ikona Kontakt z nami

telefon kontaktowy:
+48 781 060 376

telefon kontaktowy:


napisz do nas wiadomość:
biuro@bhpcare.pl

ikona

Systemy Zarządzania

Zapraszamy do współpracy organizacje planujące wdrożenie systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem pracy i środowiskiem, a także organizacje posiadające wdrożony system zarządzania. Oferujemy pomoc we wdrożeniu, nadzorowaniu, integracji oraz projektach rozwojowych dla systemów zarządzania:

 • bezpieczeństwem pracy wg. OHSAS 18001:2007 /PN-N 18001, wg SCC
 • środowiskiem ISO 14001:2004, EMAS
 • jakością zgodnych wg. normy ISO 9001

Poniżej kilka niezbędnych informacji o naszym podejściu do poszczególnych rodzajów projektów dotyczących systemów zarządzania:

PROJEKTY WDROŻENIOWE
Mają na celu zaimplementowanie wymagań wybranego przez Klienta systemu zarządzania do potrzeb organizacji na jej aktualnym stopniu rozwoju. Zwykle kończy się audytem certyfikującym wykonanym przez uznaną jednostkę certyfikującą.

Projekt Wdrożeniowy z zasady rozpoczyna się przeglądem wstępnym (wykonujemy tzw. analizę luk), którego celem jest ustalenie poziomu spełnienia wymagań wdrażanej normy. Przegląd jest udokumentowany raportem, który stanowić będzie plan wdrożenia dla danej organizacji i informację o koniecznych do przygotowania elementach wdrażanego systemu zarządzania. UWAGA w przypadku systemów zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem pracy - przegląd wstępny stanowi także informację o stanie spełnienia podstawowych wymagań prawnych w danych obszarach. Następnie w trakcie spotkań konsultacyjnych dyskutowane są poszczególne elementy wdrażanego systemu w zakresie wymaganych działań w różnych obszarach funkcjonowania organizacji -  w tym także niezbędne dokumenty i zapisy.

Nie oferujemy jednego możliwego rozwiązania, tworzymy je określając na bieżąco potrzeby i oczekiwania Klienta. Spotkania konsultacyjne każdorazowo kończą się raportami cząstkowymi dokumentującymi pracę oraz stanowiącymi zadania na kolejne spotkanie.

Zaangażowanie konsultantów BHPcare we wdrożenie systemu zależy od potrzeb Klienta - staramy się zawsze elastycznie dobierać rozwiązania w celu optymalizacji procesu wdrażania. W trakcie projektów szkolimy grupę wdrożeniową złożoną z pracowników organizacji Klienta, prowadzimy szkolenia audytorów wewnętrznych. Oferujemy także pakiet szkoleń dla pracowników podnoszących ich kwalifikacje oraz świadomość w zakresie wdrażanego systemu. Klient zawsze ma możliwość elastycznego komponowania pakietu szkoleń dla pracowników, która są niezbędne do uzyskania założonych przez niego efektów.

Dokładniejsze informacje dotyczące szkoleń znajdziecie Państwo tutaj.

WERYFIKACJA SYSTEMÓW
Celem jest okresowa weryfikacja funkcjonowania systemów zarządzania w stosunku do wymagań wdrożonego standardu. Prace tego typu oparte są na cyklu audytów wewnętrznych całej organizacji lub wybranych przez Klienta procesów/obszarów w organizacji, mających na celu sprawdzenie funkcjonowania systemu oraz wskazanie kierunków jego samodoskonalenia.

W systemach zarządzania bhp i środowiskiem oferujemy wykonywanie okresowych ocen zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i innymi. Oferujemy również audyty tematyczne w zależności od potrzeb Klienta. Mogą to być obszary związane z awariami, gospodarką odpadami, zarządzania ryzykiem. Największą popularnością cieszą się audyty bezpieczeństwa podwykonawców jak również przeglądy bezpieczeństwa.

INTEGRACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
Są to projekty mające na celu wdrożenie systemu zarządzania w organizacji posiadającej już jeden działający system zarządzania. W praktyce istnieje duże podobieństwo do projektów wdrożeniowych, jednakże projekty integracyjne, z racji swojej specyfiki, nakierowane są na wyodrębnienie i ewentualne korekty wspólnych obszarów oraz implementację wymagań specyficznych dla wdrażanego systemu. Projekty integracyjne z zasady są projektami interdyscyplinarnymi i dla pełnego sukcesu wymagają współdziałania i zaangażowania pomiędzy różnymi obszarami w organizacji Klienta. Zasady współpracy z Klientem są identyczne jak w przypadku projektów wdrożeniowych.

NADZOROWANIE SYSTEMÓW
Celem usługi jest wspieranie Pełnomocników i całej organizacji w nadzorze i doskonaleniu systemu zarządzania (Outsourcing funkcji Pełnomocnika, Koordynatora).

Usługa w swoim zakresie obejmuje:

 • Opracowywanie i aktualizację dokumentacji systemowej;
 • Planowanie, przeprowadzanie i raportowanie auditów wewnętrznych;
 • Przeprowadzanie działań korygujących i zapobiegawczych;
 • Określaniu celów, wskaźników, mierników w systemach zarządzania / procesach
 • Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu przeglądu zarządzania

Korzyści wynikające z outsourcingu:

 • Optymalizacja kosztów utrzymania systemu zarządzania;
 • Wysoka jakość świadczonej usługi - profesjonalizm w nadzorowaniu i doskonaleniu systemu;
 • Pełna odpowiedzialność firmy zewnętrznej za dany obszar;
 • Rzetelne i obiektywne spojrzenie firmy zewnętrznej na funkcjonujący system zarządzania (bilans mocnych i słabych stron organizacji);
 • Wyeliminowanie kosztów pozyskania pracowników oraz ich systematycznego szkolenia;
 • Reprezentowanie Firmy przed Jednostką Certyfikującą.

AUDYTY I OCENA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI PRAWA
Ocena zgodności z wymaganiami prawa jest to przegląd spełniania przez organizację mających zastosowanie przepisów prawnych z zakresu bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.

Nasi specjaliści wykonują ją w formie przeglądu obejmującego:

 • wizytę na terenie przesiębiorstwa, która ma na celu praktyczną weryfikację spełnienia wymagań dotyczących bhp i ochrony środowiska w organizacji,
 • przegląd dokumentacji i zapisów związanych z obowiązującymi wymaganiami prawa.

Specjaliści BHPcare odwiedzą Państwa firmę i dokonają analizy znajdujących zastosowanie w Państwa organizacji wymagań prawnych z wskazanego obszaru prawnego.

Efektem końcowym jest kompletny i czytelny raport zawierający informacje o poziomie spełnienia obowiązujących wymagań prawa, wraz ze wskazówkami dotyczącymi działań niezbędnych do zrealizowania w tym zakresie.

Wartością płynącą z wykonania oceny zgodności z przepisami prawa jest informacja dla osób zarządzających firmą o ryzyku prowadzenia działalności gospodarczej w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.

Audyt oceny zgodności zapewnia wypełnienie wymagań opisanego w punkcie 4.5.2 Normy ISO 14001 oraz OHSAS 18001.

ikona Do góry
Strona główna  |   O firmie  |   Co nas wyróżnia  |   Kultura bezpieczeństwa  |   Obsługa i nadzór BHP  |   Szkolenia  |   Klienci  |   Nowości  |   Kontakt
LOGO BHP CARE BHP CARE - kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP, ochrony środowiska, wdrażanie, doskonalenie, nadzorowanie Systemu Zarządzania bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg norm PN-N 18001 i OHSAS 18001, Jakością wg normy ISO 9001:2000, Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001, identyfikacja wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, szkolenia BHP, uprawnienia, dokumentacja wymagana przez prawo w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy...
Polityka Prywatności Cookie |   Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych